اصفهان , خیابان توحید میانی , نزدیک چهارراه پلیس ، نبش کوچه 14 - 03136285448 - 03136251197

لیست برنامه کلاسی های زبان های دیگر

دوره ساعت و روز برگزاری طول دوره و شهریه تاریخ شروع وضعیت
چینی خصوصی پنجشنبه-جمعه ساعت 12 الی 15  جلسه 1/5ساعته 180 هزار تومان پنج شنبه 2 دی 1400
سوئدی خصوصی روزهای فرد ساعت 10 الی 13 جلسه 1/5ساعته 200 هزار تومان پنج شنبه 30 دی 1400
کره ای خصوصی روزهای زوج ساعت 10 الی 13 جلسه ای 1/5ساعته 200 هزار تومان شنبه 9 بهمن 1400
ظرفیت تکمیل
عربی خصوصی روزهای زوج ساعت 15 الی 18 جلسه ای 1/5 ساعته 200 هزار تومان شنبه 16 بهمن 1400
ظرفیت تکمیل

نکته : زبان های نروژی،کره ای،چینی،سوئدی،روسی،هلندی به صورت خصوصی میباشد و تایم و زمان کلاس با شما هماهنگ میشود

و پس از ثبت نام 3الی 4 روز بعد کلاس شما شروع میشود.
Scroll to Top