اصفهان , خیابان توحید میانی , نزدیک چهارراه پلیس ، نبش کوچه 14 - 03136285448 - 03136251197

دسته: آلمانی

لیست برنامه کلاسی های آلمانی

دوره ساعت و روز برگزاری طول دوره و شهریه تاریخ شروع وضعیت
آلمانی A1-1 روز های فرد 17 الی 19 (25جلسه یک ساعت و نیم) 1میلیون و100هزار تومان

8دی1401   

ظرفیت تکمیل
آلمانی A1-2 روزهای فرد ساعت 15 الی 18 (25 جلسه یک و نیم ساعته)1میلیون 100هزارتومان دی 1401 ظرفیت تکمیل
آلمانی A2-1 روزهای فردساعت 18 الی 19:30  (25 جلسه 1/5 ساعته) دی 1401
ظرفیت تکمیل
آلمانی A2-2 روزهای زوج ساعت 15 الی 17  (25 جلسه 1/5ساعته) دی 1401
ظرفیت تکمیل

توجه: تایم و زمان کلاس های در حال تشکیل امکان تغییر دارد لطفا ثبت نام خود را انجام دهید تا از تایم و زمان دقیق شروع کلاس با خبر شوید.

 
Scroll to Top