اصفهان , خیابان توحید میانی , نزدیک چهارراه پلیس ، نبش کوچه 14 - 03136285448 - 03136251197

دسته: آلمانی

لیست برنامه کلاسی های آلمانی

دوره ساعت و روز برگزاری طول دوره و شهریه تاریخ شروع وضعیت
آلمانی A1-1 روز های فرد 15 الی 17 (25جلسه یک ساعت و نیم) 950هزار تومان سه شنبه 29خرداد 1401 در حال ثبت نام
آلمانی A1-2 روزهای فرد ساعت 10 الی 13 دو ماه و دو هفته کاری 750 هزار تومان پنج شنبه 30 دی 1400
آلمانی A2-1 روزهای زوج ساعت 10 الی 13 دو ماه و نیم کاری (27 جلسه 1/5 ساعته) 750 هزار تومان شنبه  1400
ظرفیت تکمیل
آلمانی A2-2 روزهای زوج ساعت 15 الی 17 دو ماه  کاری (20 جلسه 2ساعته)750 هزار تومان شنبه 2 بهمن 1400
ظرفیت تکمیل

توجه: تایم و زمان کلاس های در حال تشکیل امکان تغییر دارد لطفا ثبت نام خود را انجام دهید تا از تایم و زمان دقیق شروع کلاس با خبر شوید.

      ♦کلاس المانی مقدمانی این هفته تشکیل می شود لطفا ثبت نام خودرا تکمیل کنید♦
Scroll to Top