اصفهان , خیابان توحید میانی , نزدیک چهارراه پلیس ، نبش کوچه 14 - 03136285448 - 03136251197

قوانین و مقررات

قوانین و مقررات استفاده از خدمات آموزش زبان های خارجی موسسه سخن سرایان به شرح زیر می باشد

1- دانشجو باید راس زمان اعلام شده در کلاس حضور داشته باشد . هر گونه تغییر در زمان کلاس ها فقط با تایید مدیریت موسسه امکان پذیر می باشد و در صورت جابجایی بدون هماهنگی ، به منزله غیبت محسوب می شود .


2- هزینه ثبت نام کلاس های زبان مربوط به کودکان و نوجوانان 190000 تومان و هزینه ثبت نام کلاس های زبان مربوط به بزرگسالان مبلغ 210000 تومان  می باشد .

 

3- غیبت بیشتر از پنج جلسه به منزله انصراف دانشجو و حذف کلاس مربوطه می باشد و دانشجو از شرکت در امتحانات میان ترم و پایان ترم محروم می گردد.


4- هنگام شروع کلاس ( عمومی یا خصوصی ) پرداخت شهریه توسط دانشجو باید تکمیل شده باشد پس از ثبت نام چنانچه دانشجو قبل از تاریخ شروع کلاس اعلام انصراف نماید20 % کل شهریه کسرخواهد شد و اگر پس از شروع کلاس (عمومی یا خصوصی به هرشکل ممکن) اعلام انصراف نماید هیچگونه وجهی مسترد نخواهد شد.


5- رعایت کامل شئونات اسلامی توسط دانشجو الزامی است وهرگونه خسارت که به علت عدم رعایت شئونات و اخلاق اسلامی متوجه موسسه گردد ، موسسه حق پیگرد قانونی دارد . در صورت نقض ضوابط انضباطی و اخلاقی موسسه و پس از سه تذکر شفاهی دانشجو از کلاس اخراج شده و هیچ وجهی به وی تعلق نمی گیرد .

 

6- دانشجو پیش از ورود به کلاس ملزم به خاموش نمودن تلفن همراه می باشد و باید سکوت داخل موسسه را رعایت کند . ورود بستگان و یا دوستان به کلاس ها بدون هماهنگی قبلی خلاف مقررات موسسه است .

 

7- موسسه می تواند حداکثر تا جلسه سوم کلاس و به علت تعیین سطح دقیق تر ، کلاس دانشجو را تغییر دهد و دانشجو نسبت به تعیین سطح جدید خود اعتراضی ندارد .

 

8- موسسه ملزم می باشد بر اساس برنامه اعلام شده تا پایان دوره و بدون وقفه طولانی مدت کلاس ها را برگزار نماید . در صورتی که موسسه به هر علت قادر به ادامه یا برگزاری کلاس ها نباشد به میزان جلسات انجام نشده شهریه پرداخت شده دانشجو مسترد خواهد شد .

 

9- دانشجویان موظف به حفظ و مواظبت از وسایل شخصی خود در محیط موسسه می باشند و در صورت مفقود شدن وسایل شخصی افراد ، موسسه هیچگونه مسئولیتی را به عهده نخواهد گرفت .

10- از دانشجویان گرامی تقاضا می شود پیشنهادات و انتقادات خود را به دفتر موسسه انتقال دهند .

 

 
Scroll to Top