اصفهان , خیابان توحید میانی , نزدیک چهارراه پلیس ، نبش کوچه 14 - 03136285448 - 03136251197

مکالمه فشرده

مکالمه فشرده

 آموزش زبان اصفهان

دوره مکالمه فشرده زبان انگلیسی در موسسه زبان های خارجی سخن سرایان


هدف از برگزاری این دوره توسط موسسه زبان های خارجی سخن سرایان ارتقاء سطح مکالمه زبان انگلیسی زبان آموزان مبتدی در رده سنی جوانان و بزرگسالان و در دو دوره 3 ماهه ، می باشد .
در این دوره از جدیدترین متد مکالمه زبان انگلیسی و با بکار گیری کتاب های Speak Now استفاده شده است .
این دو دوره فقط بر روی مکالمه زبان انگلیسی ( توانایی گفتاری و شنیداری ) تاکید خواهد داشت و در حین دوره از فیلم های آموزشی مختص همین کتاب ها همراه با آنالیز آنها به کمک امکانات صوتی تصویری استفاده خواهد شد .
Scroll to Top