اصفهان , خیابان توحید میانی , نزدیک چهارراه پلیس ، نبش کوچه 14 - 03136285448 - 03136251197

لیست برنامه کلاسی های ایتالیایی

دوره ساعت و روز برگزاری طول دوره و شهریه تاریخ شروع وضعیت
ایتالیاییA1 روزهای فرد17 الی 19 دوماه و دو هفته کاری(30جلسه دو ساعته) 1میلیون و800 هزار تومان 16فروردین 1401 درحال ثبت نام
ایتالیایی A2 روزهای فرد ساعت 17الی 19 دو ماه و دو هفته کاری 1میلیون و 900هزار تومان 16فروردین 1401
ایتالیاییB1 روزهای فرد ساعت 15 الی 17 دو ماه و دوهفته کاری (30جلسه دو ساعته) 1 میلیون و800 هزار تومان 15دی 1401
ظرفیت تکمیل
ایتالیایی B2 روزهای زوج ساعت 17:00 الی 19:00 دو ماه و دو هفته کاری (30 جلسه) 1 میلیون و800هزار تومان 20شهریور 1401
ظرفیت تکمیل
ایتالیایی C1 روز های فرد 15:30 الی 17 دو ماه و دوهفته کاری(30جلسه) 2میلیون 21 تیر 1401
ظرفیت تکمیل

توجه: تایم و زمان کلاس های در حال تشکیل امکان تغییر دارد لطفا ثبت نام خود را انجام دهید تا از تایم و زمان دقیق شروع کلاس با خبر شوید.

 
Scroll to Top