اصفهان , خیابان توحید میانی , نزدیک چهارراه پلیس ، نبش کوچه 14 - 03136285448 - 03136251197

لیست برنامه کلاسی های ایتالیایی

دوره ساعت و روز برگزاری طول دوره و شهریه تاریخ شروع وضعیت
ایتالیاییA1 روزهای زوج15 الی 17 دوماه و دو هفته کاری(30جلسه دو ساعته) 1میلیون و600 هزار تومان 16خرداد 1401 درحال ثبت نام
ایتالیایی A2 روزهای فرد ساعت 15الی17 دو ماه و دو هفته کاری 1میلیون و 300هزار تومان یکشنبه 17 بهمن 1400
ایتالیاییB1 روزهای زوج ساعت 10 الی 13 دو ماه و دوهفته کاری (30جلسه) 1 میلیون و300 هزار تومان شنبه 9 بهمن 1400
ظرفیت تکمیل
ایتالیایی B2 روزهای زوج ساعت 17:30 الی 19:30 دو ماه و دو هفته کاری (30 جلسه) 1 میلیون و300هزار تومان دوشنبه 2 اسفند 1400
ظرفیت تکمیل

توجه: تایم و زمان کلاس های در حال تشکیل امکان تغییر دارد لطفا ثبت نام خود را انجام دهید تا از تایم و زمان دقیق شروع کلاس با خبر شوید.

 
Scroll to Top