اصفهان , خیابان توحید میانی , نزدیک چهارراه پلیس ، نبش کوچه 14 - 03136285448 - 03136251197

لیست برنامه کلاسی های ترکی استانبولی

دوره ساعت و روز برگزاری طول دوره و شهریه تاریخ شروع وضعیت

یدی اکلیم ترکیA1-1

روزهای زوج 16:30الی 18 دو ماه کاری(20جلسه یک ساعت و نیم) 950هزار تومان 27فروردین1401 درحال ثبت نام
یدی اکلیم ترکیA1-2 روزهای زوج ساعت 18 الی 19:30 دو ماه  کاری 950 هزار تومان فروردین 1401 درحال ثبت نام
ترکی استانبولیA2 روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت 16:30 الی 18 دو ماه و نیم کاری (30 جلسه) 1میلیون و400 هزار تومان 15شهریور1401
ظرفیت تکمیل
یدی اکلیم ترکی A2-1 روزهای زوج ساعت 15 الی 18 دو ماه کاری (20 جلسه)500 هزار تومان شنبه 16 بهمن 1400
ظرفیت تکمیل

توجه: تایم و زمان کلاس های در حال تشکیل امکان تغییر دارد لطفا ثبت نام خود را انجام دهید تا از تایم و زمان دقیق شروع کلاس با خبر شوید.
Scroll to Top