اصفهان , خیابان توحید میانی , نزدیک چهارراه پلیس ، نبش کوچه 14 - 03136285448 - 03136251197

دسته: فرانسه

لیست برنامه کلاسی های فرانسه

دوره ساعت و روز برگزاری طول دوره و شهریه تاریخ شروع وضعیت
فرانسه 1-A1 روز های فرد 17الی 19 دوماه و دو هفته کاری(35جلسه یک ساعت و نیم) 1میلیون و 300هزار تومان 22خرداد 1401 درحال ثبت نام
فرانسه A1-2 روزهای فرد ساعت 10 الی 13 دو ماه و دو هفته کاری 980 هزار تومان پنج شنبه 30 دی 1400
فرانسه A2-1 روزهای زوج ساعت 17 الی 19 دو ماه و دوهفته کاری (28 جلسه) 1میلیون و300 هزار تومان شنبه 22 فروردین1401
ظرفیت تکمیل
فرانسهA1-2 روزهای زوج ساعت 15 الی 18 دو ماه و دو هفته کاری (28 جلسه) 980 هزار تومان شنبه 16 بهمن 1400
ظرفیت تکمیل

توجه: امکان تغییر کلاس های درحال ثبت نام هست لطفا ثبت نام خودرا انجام دهید تا از تایم و روز دقیق شروع کلاس ها با خبر شوید.
Scroll to Top