اصفهان , خیابان توحید میانی , نزدیک چهارراه پلیس ، نبش کوچه 14 - 03136285448 - 03136251197

اطلاعیه سفارت ایتالیا در تهران

به اطلاع کلیه دانشجویان می رسانیم که وزارت امور خارجه ایتالیا ، وزارت آموزش و پرورش ، وزارت علوم و تحقیقات ( MUR ) با همکاری موسسه بین المللی ( MACI ) گواهی نامه های صادر شده برای آشنایی با زبان ایتالیایی ، از موسسه های نماینده مربوط به دانشگاه های زیر را می پذیرند :


CELI – گواهی آشنایی زبان ایتالیایی ، برای دانشجویان غیر ایتالیایی دانشگاه پروجا
CILS - گواهی آشنایی زبان ایتالیایی ، برای دانشجویان غیر ایتالیایی دانشگاه سیه نا


مدرک های زبان ایتالیایی ذکر شده برای ثبت نام در همه رشته های دانشگاهی در ایتالیا صادر می شوند و برای مدارک اخذ شده در سطح بالاتر از B2 به هدف تبرئه از آزمون زبان ایتالیایی در هر رشته در دانشگاه های ایتالیا می باشد .
در جمهوری اسلامی ایران ، این مدارک از مرکز آزمون نماینده آن به شرح زیر قابل اخذ می باشند :

اخذ مدرک CELI :

Istituto di lingue straniere " Sokhan sarayan " Isfahan
www.sokhansarayan.com

اخذ مدرک CILS :

Scuola italiana " pietro della valle " Tehran
www. Scuolaitalianatehran.com

 

لینک زیر مربوط به اطلاعیه کنسولگری ایتالیا در تهران در تایید "موسسه سخن سرایان" به عنوان مرکز برگزار کننده آزمون زبان ایتالیایی و مورد "تایید سفارت ایتالیا" در ایران می باشد .

 

 

 https://ambteheran.esteri.it/Ambasciata_Teheran/resource/doc/2018/04/avviso_persiano.pdf

 

 

اطلاعیه سفارت ایتالیا در تهران درباره تایید موسسه سخن سریایان

 

متن جديد اطلاعيه سفارت

 

متن جديد اطلاعيه سفارت

 
Scroll to Top